Компанията ни „Съдружници по одитно консултиране“ – Audit Advice Associates, за пореден път взе участие в най-голямото специализирано изложение за HR продукти и услуги – HR INDUSTRY 2021 ONLINE (https://2021.hrindustry.bg/).

Организаторите от JobTiger (https://www.jobtiger.bg/) отново доказаха своята иновативност, гъвкавост и клиентски подход – подготвиха и организираха за пръв път виртуално изложение, при отлична планировка, комуникация и подкрепа за изложители и посетители.

Нашата компания се представи с виртуален щанд, с двата си основни продукта:

  • HR одит на функциите и дейностите по управление на персонала в компаниите;
  • изследване на ангажираността на служителите, като промотирахме новата софтуерна разработка – облачното приложение за изследване на ангажираността и променените роли на HR Мениджърите в него.

В семинарната програма, споделихме опит и представихме данни, базирани на реални изследвания, за това как трябва да разчитаме резултатите от провежданите изследвания на ангажираността на персонала, какви са методиките и метриките, как да откриваме вероятни проблеми и установяваме трендове в компаниите си. Презентацията привлече вниманието на над 50 посетители. Същата ще бъде споделена в сайта на събитието.