Какво е HR одит и какви са ползите ни от него?

Статията е публикувана първоначално в бр. 4/2016 на сп. „Бизнес клуб“ Автор: Миглена Панова, PHRi®, SHRM-CP Одитът в областта на човешките ресурси е задълбочен анализ на функцията – политики, процедури, процеси, документация и системи. Идентифицира силните и слабите й страни, като извършва независима, обективна и систематична оценка на дейностите и

Виж още