За 7 ма година Audit Advice Association беше част от изложителите в HR Industry 2018.

Единственото в България изложение на компании, предлагащи продукти и услуги в сферата на управлението на човешките ресурси (HRM) се проведе на 8 февруари 2018 в Интерпред – СТЦ, София. За първа година то се организира в партньорство с Българската асоциация за управление на хора (БАУХ).

И ако „индустрия“ звучи амбициозно за HRM, то професионализъм, стандартизация, браншовизация и други са подходящи за тази сравнително нова професия.

Щандът ни беше посетен от HR специалисти от различни клонове на индустрията и услугите, както и от колеги от HR бранша.

Те получиха отговор на въпроси, като:

„Защо да одитирам функцията HRM в компанията ни?“

„Каква е добавената стойност от одитирането на HR функцията за собствениците, за топ мениджърите и за HRM специалистите?”

“Кога е подходящият момент за преглед и оценка на HRM функцията – при промени, в спокойни времена, при заплахи от външната среда или периодично?“

„Кои са одиторите и какви са „последствията“ от негативни констатации в одитния доклад?“

„Защо HR одитът не е „привилегия“ само на мултинационалните компании с много офиси, а е инструмент за всеки мениджър, който иска да подобри ефективността на процесите и да получи професионални съвети и трансфер на добри практики?“

Актуална остана и темата за проучването на ангажираността на служителите, не само за „сравняване“ с водещите в бранша, но и като управленски инструмент за диагностика на текущото състояние на културата, процесите и процедурите в организацията.

Инструментът за проучване на ангажираността в индустриалните предприятия вече се предлага на пазара от Audit Advice Association. Основателен интерес компаниите проявяват към т.н. „Доклад от 3то ниво“, в който се съдържат статистически данни, анализ и оценка на водещите фактори на ангажираност, картата на ангажираността, SWOT анализ и препоръки за подобрения или коригиращи действия, ранжирани по важност и спешност.