За шеста поредна година Audit Advice Association беше част от изложителите в HR Industry 2017. Единственото в България изложение на компании, предлагащи продукти и услуги в сферата на управлението на човешките ресурси (HRM) се проведе на 9 февруари 2017 в Интерпред – СТЦ, София.

Щандът ни беше посетен от HR специалисти от различни браншове, както и от колеги предлагащи сходни услуги в областта на управлението на човешкия капитал в компаниите.

Те получиха отговор на много въпроси, като:

„Какво е HR Одит?“

„Каква е добавената стойност от одитирането на HR функцията за собствениците, за топ мениджърите и за HRM специалистите?”

“Кога е подходящият момент за преглед и оценка на HRM функцията – при промени, в спокойни времена или периодично?“

„Кои са одиторите и какви са „последствията“ от негативни констатации в одитния доклад?“

„Защо HR одитът не е „привилегия“ само на мултинационалните компании с много офиси, а е инструмент за всеки мениджър, който иска да подобри ефективността на процесите и да получи съвети и трансфер на добри практики?“

Разбира се, актуална остана и темата за проучването на ангажираността на служителите, провеждано по оригинална методика на Audit Advice Association.

Само след няколко дни, ще започне поредното издание на ТОП ИКТ Работодател 2017, а през април ще е и представянето на онлайн инструмента за проучване на ангажираността в индустриални предприятия. Основният интерес беше насочен към Доклада от 3то ниво, в който се съдържа анализ и оценка на водещите фактори на ангажираност, анализ на силните и слаби страни на резултатите и препоръки за подобрения или коригиращи действия.