От самото създаване на конкурса Топ ИКТ работодател през 2012 година, организаторите от JobTiger и ICT Media се довериха на Audit Advice Associates (AAA) за създаването и разработването на методологията за конкурса.

Методологията бе базирана на проучването на ангажираността на служителите, разработена от AAA, като за целите на конкурса беше разработена и внедрена специална точкова система за оценка и сравняване на резултатите на отделните компании. Тази система даде възможност в основата на конкурса да се заложи прозрачен, обективен и справедлив начин на сравнение на резултатите на компаниите и определяне на топ работодателите в ИКТ бизнеса в България.

През 2014 година в методологията се добави и оценката на изработен от HR специалистите на компаниите план за действие, базиран на резултатите от изследването от предходната година. Това дава възможност да се измери и проактивността на компаниите по отношение на последващи действия за подобряване ангажираността на служителите им и представянето на фирмите като цяло.

През годините са одитирани над 100 фирми и въпросниците са попълнили над 10 000 души, което дава отлична база за измерване на състоянието на ангажираността в ИКТ сектора в България, както и развитието му през годините.