Audit Advice Associates обединява опита и експертизата на водещи специалисти в областта на управлението на човешките ресурси и мениджмънта от различни бизнес сектори. Всички те имат повече от пет години опит на мениджърски или директорски позиции в сферата на човешките ресурси или са действащи професионалисти в български и международни компании.

Почти всички имат в портфолиото си успешно осъществени проекти във всички HR области и дейности, както и лични международни професионални сертификати.

Експертите на Audit Advice Associates споделят виждането, че управлението на човешките ресурси не се измерва само с наличието на общовалидните процеси, политики и практики, а и чрез приноса на конкретните HR функции към постигането на целите на компанията.