Audit Advice Associates е сред организаторите и участниците в поредната дискусионната среща Business Leaders and HR Meetup, която се състоя в края на януари 2017 в гр. Трявна.

Първата сесия от срещата беше посветена на проучването на ангажираността на служителите и връзката на основните фактори (драйвери) на ангажираността с бизнес резултатите на компанията. Audit Advice Associates представи своята собствена методология на проучването, както и обобщени резултати от последните три-четири години.

Основните акценти на презентацията бяха:

  • Защо ангажираността на служителите има по-голяма тежест за успеха и устойчивостта на компанията от удовлетвореността;
  • Водещи фактори на ангажираността и тяхната динамика според бизнес сектора, пазара на труда и стратегическите цели на компанията;
  • Как управлението на компанията използва резултатите от изследването на ангажираността – „за информация“ или „за действие“;
  • По какво си приличат компаниите, показали най-високи резултати в ангажираността на служителите си;

Темите бяха основа за ползотворни дебати, споделяне на мнения и обсъждане на реални казуси от участниците.

Slide1