Audit Advice Associates /ААА/ е сред организаторите и участниците в поредната дискусионната среща XXVI HR Weekend , която се състоя през юни 2019 в гр. Трявна.

Втората сесия от срещата, модерирана от ААА, беше посветена на измерването в HRM дейността /управление на човешките ресурси/. Компанията ни сподели опит от процедурите си по измерване – критерии, критични стойности на показателите и представяне на резултатите, прилагани в HR одита на организациите. На участниците бяха предоставени и помощни материали, свързани с добрите световни практики за ключови измерители и показатели /KPI/ в HRM.

Разискван беше и въпросът как измерването и анализът ни помагат в планирането и обосноваването на предложенията ни, при взаимоотношенията с ръководството (VP, CEO, CFO) и с колегите от другите отдели.

Работата продължи в групи, по зададни реални казуси, с представяне и обосноваване на резултатите пред CEO. Журираха представителите на висшия мениджмънт от участващите компании.

 

48231633571_624deef25b_o