За нас.

Audit Advice Associates е консултантска организация, предлагаща независима експертна оценка на ефективността на стратегията, активностите и организацията на функцията „Управление на човешките ресурси“ (HRM), спрямо целите и резултатите на компанията. Това, което ни рaзличава от другите, е поставянето на акцента на одиторската експертиза върху измерването и диагностицирането на реалния принос от инвестираните усилия в различни дейности на компанията, както и нейната конкурентноспособност на пазара, последваща тези усилия. Нашият подход се основава на убеждението, че всяка компания е уникална със своята бизнес стратегия, целите си и начините за постигането им. Прилагането на т.н. „добри практики“ не винаги са подходящи и не носят необходимата ефективност на компанията. По-скоро са необходими „инвестирани усилия“, осъзнати и целенасочени активности, свързани с цялостната архитектура на „Управлението на човешките ресурси“ – съвкупност от всичките функции, системи и произлизащите от тях поведения на персонала. Тези „инвестирани усилия“ носят на компанията истинска стратегическа пазарна стойност тогава, когато те са пряко свързани с нейните цели, визия и ценности. Audit Advice Associates предлага независимо и експертно оценяване на архитектурата на системата на „Управление на човешките ресурси“, която реализира бизнес представянето на дадена компания, посредством нейните собствени критерии, измерители и мерки. В резултат на препоръките от одита, мениджмънтът може да вземе решения и да планира дейности, които да оптимизират процесите и подобрят не само вътрешните функции по управление на човешките ресурси, а и общото представяне и конкурентноспособност на бизнес-организацията.

Прекият ми ръководител ми помага да развия пълния си потенциал

Да

Повече да

Не мога да преценя

Повече не

Не

BLHRMU_2016_small

Audit Advice Associates е сред организаторите и участниците в поредната дискусионна среща Business Leaders and HR Meetup

Audit Advice Associates е сред организаторите и участниците в поредната дискусионната среща Business Leaders and HR Meetup, която ще се състои в края на януари 2017.   Традиционно в дискусията ще се включат екипите на водещи български компании в ИТ бранша и банкирането, както и представители на производствени фирми. Топ

topictlogo

Топ ИКТ Работодател 2016

По методологията на Audit Advice Associates бе изготвено ежегодното изследване и класация на водещите компании от сектора на информационните и комуникационните технологии /ИКТ/ в страната. „ТОП ИКТ Работодател“ има за цел да открои предпочитаните работодатели в сектора на ИКТ в България, да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на човешките ресурси

hrindustry

HR Industry 2016

За пета поредна година Audit Advice Association е част от изложителите в HR Industry 2016. Единственото в България изложение на компании, предлагащи продукти и услуги в сферата на човешките ресурси се проведе на 11 февруари 2016 в хотел „Хилтън“, София. И тази година се включиха няколко десетки компании, които оперират в

КРИБ препоръчва

Работните методологии и практики, използвани от AAA са препоръчвани от КРИБ

Наши клиенти


Топ ИКТ Работодател
Хроника
Bon
Банка Societe Generale Експресбанк
Костенец ХХИ АД
АПС ТЕРЕЙДИНГ ООД
МАГАЗИНИ БРАВО
Диавена

Изпрати запитване.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение


Адрес: България, София 1000, ул. „Цар Симеон“ 53
Тел. +359 2 49 18 000
Е-mail: office@hrauditadvice.com