За нас.

Audit Advice Associates е консултантска организация, предлагаща независима експертна оценка на ефективността на стратегията, активностите и организацията на функцията „Управление на човешките ресурси“ (HRM), спрямо целите и резултатите на компанията. Това, което ни рaзличава от другите, е поставянето на акцента на одиторската експертиза върху измерването и диагностицирането на реалния принос от инвестираните усилия в различни дейности на компанията, както и нейната конкурентноспособност на пазара, последваща тези усилия. Нашият подход се основава на убеждението, че всяка компания е уникална със своята бизнес стратегия, целите си и начините за постигането им. Прилагането на т.н. „добри практики“ не винаги са подходящи и не носят необходимата ефективност на компанията. По-скоро са необходими „инвестирани усилия“, осъзнати и целенасочени активности, свързани с цялостната архитектура на „Управлението на човешките ресурси“ – съвкупност от всичките функции, системи и произлизащите от тях поведения на персонала. Тези „инвестирани усилия“ носят на компанията истинска стратегическа пазарна стойност тогава, когато те са пряко свързани с нейните цели, визия и ценности. Audit Advice Associates предлага независимо и експертно оценяване на архитектурата на системата на „Управление на човешките ресурси“, която реализира бизнес представянето на дадена компания, посредством нейните собствени критерии, измерители и мерки. В резултат на препоръките от одита, мениджмънтът може да вземе решения и да планира дейности, които да оптимизират процесите и подобрят не само вътрешните функции по управление на човешките ресурси, а и общото представяне и конкурентноспособност на бизнес-организацията.

Прекият ми ръководител ме информира, когато работата ми се нуждае от подобрение

Да

Повече да

Не мога да преценя

Повече не

Не

Logo AAA 2

Национално изследване на ангажираността 2018

Стартира “Национално проучване на ангажираността 2018г.” (nationalsurvey.bg), организирано от JobTiger в партньорство с компанията ни Audit Advice Associates и с медийна подкрепа на ICT Media Group. В последните седем години, методологията на Audit Advice Associates беше успешно прилагана в проучването „ТОП ИКТ РАБОТОДАТЕЛ“, в сектора на информационните технологии и изнесените

BLHRMU_2016_small

Audit Advice Associates с поредна изява на XXVI HR Weekend, организиран от JobTiger

Audit Advice Associates /ААА/ е сред организаторите и участниците в поредната дискусионната среща XXVI HR Weekend , която се състоя през юни 2019 в гр. Трявна. Втората сесия от срещата, модерирана от ААА, беше посветена на измерването в HRM дейността /управление на човешките ресурси/. Компанията ни сподели опит от процедурите си по

TopICT

Номинация за ТОП ИКТ РАБОТОДАТЕЛ

Компанията ни „Съдружници по одитно консултиране“ – Audit Advice Associates беше номинирана от журито на годишните награди на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) в категорията „HR консултантски проект / инструмент за 2016“. Нашият проект „ТОП ИКТ РАБОТОДАТЕЛ“ беше избран за един от трите финалисти. Онлайн изследването на ангажираността

КРИБ препоръчва

Работните методологии и практики, използвани от AAA са препоръчвани от КРИБ

Наши клиенти


Топ ИКТ Работодател
Хроника
Банка Societe Generale Експресбанк
Костенец ХХИ АД
АПС ТЕРЕЙДИНГ ООД
Супернова Фактори ЕООД
СуперХостинг.БГ
АЛИАНС ПРИНТ
ALCOMET
ETICOM
АРТЕМИС
Bon
МАГАЗИНИ БРАВО
ИПАК
БУЛТЕКС
Диавена

Препоръки.

Получих препоръки за Аudit Аdvice Аssociates от приятели. След съвместната ни работа по управлението на персонала, организацията на търговската среда и клиентопотока, след проведените интервюта, наблюдения и препоръки, мога само да изкажа своите благодарности на експертите. Смятам да продължа съвместната ни работа.“

Цветан Цветков

Собственик и управител
Верига магазини „БРАВО“

owlimg

Изключително полезна „моментна снимка“ на състоянието на управлението на човешките ресурси, както за мен, така и за Главния ни изпълнителен директор. HR Одитът е мениджърски инструмент, чрез който се постига по-висока ефективност на организацията, по отношение на процесите, ролите и отговорностите на хората от екипите.“

Радослава Кроснева

Директор „Човешки ресурси“
Sociеte Generalе ЕКСПЕРСБАНК

owlimg

Мога да определя работата на Аudit Аdvice Аssociates само с три думи: надеждност, компетентност и професионализъм. Започнахме приложението на всичките препоръки на одитиращата компания.

Сандро Визентини

Управител Финанси и Админстрация
APS Group – Advanced Printing Systems

owlimg

Изпрати запитване.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение


Адрес: България, София 1000, ул. „Веслец“ 13, ет. 4, ап. 5
Тел. +359 2 49 18 000
Е-mail: office@hrauditadvice.com